Tuesday, 17 October 2017

அபிராமி அந்தாதி - 22                                                                               அபிராமி அந்தாதி - 22


               அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இதயம் கனிந்த  தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள் 

                                                                                              கொடியே! இளவஞ்சிக் கொம்பே! எனக்கு வம்பே பழுத்த
படியே! மறையின் பரிமளமே! பனிமால் இமயப்
பிடியே, பிரமன் முதலான தேவரைப் பெற்ற அம்மே
அடியேன் இறந்து இங்கு இனிப்பிறவாமல் வந்து ஆண்டுகொள்ளே!அன்பர் தொகுத்து அளித்துள்ள விளக்கவுரை 


கொடியே' இளவஞ்சிக் கொம்பே! 
அன்னை  கொடி போல் இருக்கிறாள். மென்மையே உருவெடுத்தாற்போல் இருக்கிறாள். இளவஞ்சிக் கொம்பு போல் இருக்கிறாள். அந்தக் கொடியிலே என்ன பழம் கிடைக்கும்? 'அருள்' என்ற பழம் கிடைக்கும். அந்த அருளானது,
அன்னையை கொடியாகவும், கொம்பாகவும் சொல்வது மிகச் சிறப்பு. கொடி ஒரு சிறு காற்றுக்கும் ஆடக்கூடியது. அதாவது அன்பர்களுக்கு ஒரு சிறிய துன்பம் ஏற்பட்டாலும், அதைப் போக்க அவள் ஓடி வருவாளாம்.

அம்பிகை கொடியாகவும், கொம்பாகவும் ஆன வரலாற்றைக் கேட்கலாமா!!
சிவபெருமானும், சக்தியும் ஒன்றிணைவதும் பிறகு மீண்டும் பிரிவதும் இப்பிரபஞ்சத்தின் தோற்றமும், ஒடுக்கமுமாகும். ஒருமுறை சிவத்தைப் பிரிந்த சக்தி, நாகவடிவில் சிவனைக் கூட முயன்றாள். நாகத்துடன் கூட புற்று தான் சிறந்தது. ஆனால் சிவன் நதியாய் மாறி ஓடினார். சக்தி மீன்வடிவம் தாங்கி நதியுள் துள்ளி விழ சிவபெருமான் சேறாகி நின்றார். சேற்றில் பூக்கும் தாமரையாய் அம்பிகை உருமாற, சிவன் மரமாக மாறினார். அம்பாள் அதில் மலராகப் பூக்க, சிவன் ஒரு கொம்பாகி மண்ணில் ஊன்றி நின்றார்.
உடனே அம்பிகை, “பெருமானே! அனைத்தும் தாங்களே! எவ்வடிவம் எடுத்தாலும் உம்மை அடைவது எனக்கு பெருமை. இதை மாற்றவோ தடுக்கவோ
தாங்களே நினைத்தாலும் நடக்காது. பின்பு ஏன் இந்த லீலை? நீங்கள் கொம்பாகி நின்றால் நான் கொடியாக மாட்டேனா? இதோ கொடியாகி உம்மீது தழுவிப் படர்வேன்!' என்று கூறி படரத் தொடங்கினாள். அப்போது கொடியின் பாரம் தாங்காதவரைப் போல் சிவனாகிய கொம்பு சாய்ந்தது. அம்பிகை சற்றே விலக, மீண்டும் எழுந்து நின்ற கொம்பில் தன் இலைகள், காய்கள், கனிகள் யாவற்றையும் உதிர்த்து பசும் கொடியாக கொம்பில் ஏறிச் சுற்றிப் படர்ந்தாள்.
இப்போது சிவனாரால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை; அமைதியாக நின்றார்.
சிவசக்தி சங்கமம் பரிபூரணமாக நிகழ்ந்தேறியது. இதைக் கொண்டு தான் கொடியே, இளவஞ்சிக் கொம்பே! என்று பட்டர் பாடியிருக்கார்.


லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் 'ஓம் அபர்ணாயை நம:' என அம்பிகை ஸ்தோத்திரம் உள்ளது, இதற்கு 'இலைகளற்ற கொடி' என்று பெயர். இலைகள் இருப்பின் எங்கே அவை எழுப்பும் சரசர ஒலியால் சிவனின் தியானம் கலைந்திடுமோ என்பதால் இலைகளற்ற கொடியாய் அம்பிகை சுற்றிப் படர்கின்றாள். இதனால் தான் துறவிகள் சிவமயம் பெற வேண்டி, இலைகளைக் கூடப் புசியாமல் கடும் விரதம் இருப்பார்களாம்.
353. பக்தி மத் கல்ப லதிகா - பக்தர்களுக்கு கல்பகக் கொடி போன்று வேண்டியதை அளித்து உதவுகிறவள்.
மற்றொரு விளக்கம் : ' கல்ப ' என்பது சற்று குறைவை உடையது என்று பொருள்படும். ( பூரணமான பக்தி இல்லாதவர்கள் அல்லது சற்று குறைந்த பக்தி உள்ளவர்கள்) இவர்கள் பக்திமத் கல்பர்கள் எனப்படுவர். ' லதா ' என்றால் கொடி. அதன் தன்மை படருவது. அதாவது, பக்திமத் கல்பர்களைக் " கொடி " போல படரச் செய்து தன்னை அடையச் செய்பவள். சிறிது பக்தி இருந்தாலும் அதை வளர்த்து தன்னுடன் சேர்த்துக் கொள்கிறவள். அந்தக் கொடிக்கு " கொம்பு " போன்று ஆதாரமாய் இருப்பவள். சரியான வழி தெரியாமலும், சிறிது பக்தி உள்ளவர்களையும் கூட, அம்பாள் பக்குவப்படுத்தி, தன்னை பூர்ணமாக உபாசிக்கும் சக்தியை அளிக்கிறாள் என்று கருத்து.
எனக்கு வம்பே பழுத்த படியே - !

அருள்  கிடைக்கப் பெறுவதற்குக் கால நேரம் வேண்டும் அல்லவா? பொறுத்திருக்க வேண்டும் அல்லவா? தவங்கள் பல செய்திருக்க வேண்டும் அல்லவா? ஆனாலும், பட்டருக்கு அப்படிக் காலம் நேரம் எதுவும் பாராது கனிந்து அருள் தந்து விட்டாள் அந்த அம்மை. அப்படி, காலம் பாராது கனிந்த 'வம்பே பழுத்த' பழம் என்று பேசுகிறர் பட்டர். 
 பக்குவமில்லாத காலத்தில் பழுக்கும் கனிக்கு ஒப்பான வடிவமே என்கிறார். " தானாகப் பழுக்காத பழத்தை தடியால் அடித்துப் பழுக்க வைப்பது ' - என்று ஒரு
பழமொழிஉண்டு. அது போலப் பக்குவமாகாத என்னை உன் கருணை என்னும் தடியால் அடித்து வம்பாகப் பழுக்க வைத்தாய் 

மறையின் பரிமளமே - 

அந்த வேதத்தின் நுட்பமான பொருளையெல்லாம் தாங்கி, நல்ல சுகந்தமான மணம் கொண்டு திகழ்கின்றது. 
மணமில்லாத மலரை யாரும் விரும்புவதில்லை. மணம் மலருக்கு அவசியமான லட்சணம். அது போல இலக்கியங்களுக்கு மணம் அவற்றின் சொல் அழகும், பொருள் ஆழமும் ஆகும். வேதத்திற்கு அதன் சொல்லும், பொருளும் மணம் ஆகும். வேதமாகிய மலருக்கு மஹாவாக்யங்களே மணம் என்றும், அந்த மணம் அம்பாளே ஆகும்.
வேதங்களுக்கெல்லாம் தாயானவள் ஆதிபராசக்தி. ஆனால் அவளை வேதங்களில் பூத்த மலர்களின் பரிமளமே எனப் போற்றுகிறார் பட்டர்.
வேதங்களில் பூத்த மலர்கள் , அப்படியென்பது எவை? எவை?
வேதங்களின் தாயான பராசக்திக்கு வேதநாயகி, வேத ஜனனி என்றும் நாமங்கள் விளங்குகின்றன. வேதங்களின் சாரங்களாக உள்ளவை
உபநிடதங்கள். அவற்றில் பொதிந்துள்ள மகாவாக்கியங்களே வேதங்களில் பூத்த மலர்கள். வேதங்கள் கொம்பினைப் போன்றவை. அதில் சுற்றிப் படரும் கொடிகளே உபநிடதங்கள். அக்கொடியில் பூத்த மலர்கள் மகாவாக்கியங்கள்.  பனிமால் இமயப்பிடியே, 

இப்படித் தோன்றும் அந்த அபிராமி, பனி மூடிய அந்த இமய மலையிலே பிறந்தவள். அங்கு பிறந்து, ஒரு பெண் யானை போன்று உலவி வந்தவள்.

(பிடி =பெண்யானை )
பிரமன் முதலாய தேவரைப் பெற்ற அம்மே - 
அவளேதான் பிரமனையும் பெற்றெடுத்தவள். பிரமன் மட்டுமல்லாது, மற்ற தேவர்களையும் பெற்றெடுத்த தாயும் அவளே.

285. ஆப்ரஹ்மகீடஜனனி - ப்ரஹ்மா முதல் புழு, பூச்சி வரை உள்ள எல்லா ஜீவன்களையும் ஈன்றவள்.கீடம் - நுண்ணிய கிருமி. தேவிக்கு எல்லா உயிர்களிடத்தும் ஒரே மாதிரியான அன்புதான். இதனையே அபிராமபட்டர் ' பிரமன் முதலாய தேவரைப் பெற்ற அம்மே ' - என்றார்

அடியேன் இறந்து இங்கு இனிப் பிறவாமல் வந்து ஆண்டு கொள்ளே - 

அடியேன் இப்பிறவி முடிந்து இறந்த பின் மீண்டும் இங்கே வந்து பிறக்காத படி உன் அடி நிழலைத் தந்து ஆட்கொள்ள வேண்டும்.
அம்மா அபிராமி, இப்படி எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாகவும் காரியமாகவும் இருக்கிறாயே; என் பிறவித் தொல்லையைக் கொஞ்சம் கவனியம்மா. தேவர்களுக்கு மட்டும் தான் தாயா, நீ எனக்கும் அன்னையில்லையா?' என்கிறார். இங்கே இன்னொரு உட்பொருள்: தேவர்களுக்குப் மரணம் கிடையாது; அதனால் மறுபிறவி கிடையாது. அப்படிப்பட்ட தேவர்களுக்கும் நீ தானே தாயானாய் அபிராமி; எனக்கு மட்டும் ஏன் மரணத்தையும் மறுபிறவியையும் கொடுக்கிறாய்? பிறவாமலிருக்கும் வழி உனக்கு மட்டும் தான் தெரியும்; அதனால் தேவர்களைப் போல் என்னையும் இனிப் பிறவாமல் தடுத்தாள வேண்டும்" என்று நேரடியாகவும் ஜாடையாகவும் கேட்கிறார் பட்டர்
'நான் இறந்த பிறகு, இனி இங்கு வந்து பிறவாமல் நீ அருள் செய்ய வேண்டும்' ; 'நீயே வந்து என்னை ஆண்டு அருள் செய்ய வேண்டும்' என்றும் கேட்டுக் கொள்கிறார்.

அன்னை அபிராமியிடம் ' பிறவா வரம் வேண்டும் ' என்று கேட்கிறார் அபிராமபட்டர். அவர் மனிதன் பிறந்தால் இறப்பு உண்டு என்பதை நன்குணர்ந்து ' இனி ' - பிறவாமை வேண்டும் என்று கேட்பது நயம் பொருந்தியது. இதணையே வள்ளுவரும், ' வேண்டுங்கால் லேண்டும் பிறவாமை ' - என்பர்.
பட்டினத்தாரும், ' பிறவாதிருக்க வரந்தர வேண்டும் ' - என்கிறார். அதாவது, அன்னை அடியாரை ஆட்கொண்டால், முத்திநிலை கிட்டும். பிறகு பிறவி இல்லை. எல்லா அடியார்களும் வேண்டுவது - 'அழியா முத்தி ஆனந்தமே'
' வினை காரணமாகவே பிறவி வருகிறது. அன்னைஅபிராமியின் திருவருளால் வினையற்று விடின் உடனே பிறவாத நிலையாகிய முக்தி கிடைத்துவிடும். " என்று அன்னை அபிராமியிடம் அன்புடன் சமர்ப்பிக்கிறார் அபிராமபட்டர்.

                                                                                 அபிராமி சரணம் சரணம்!!

                                                                பாடலை குருஜி  கற்பிக்கிறார் இசையுடன் 


                                                                                                           
                                                 
                                                             U Tube
 Link for ANDROID  and   I PAD   PHONE
                                                 https://youtu.be/0-bm6G3sMA
                                                          
                                                                       அன்பர்கள் இசைக்கிறார்கள் 
                                                                      

                                                                                                

                                                                       U Tube
 Link for ANDROID  and   I PAD   PHONE
                                                                  https://youtu.be/PTxLqzOlmZ4                                                   
                                                                                அபிராமி சரணம் சரணம்!!
                                                                                           முருகா சரணம்                                                                              

Sunday, 15 October 2017

புதிய வரிசை எண் 493 வழிபாடு புத்தக எண் வரிசை 253


குருமஹிமை   இசை  புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட பாடல்கள்  476-503

                                                 

 புதிய வரிசை எண்  493 வழிபாடு புத்தக எண்  வரிசை  253

.                                                "இரத்தமும்சீயும்" என்று தொடங்கும் பாடல் 


                                                                                            முகாரி ராகம் 

பாடலும் பொருளும் காண குறியீடு

http://thiruppugazhamirutham.blogspot.in/2013/10/253.html

திருப்பெருந்துறை தலம்     தகவல்கள் 

http://thiruppugazhanbargalmumbai.blogspot.in/2015/07/503_18.html

                                                                                   குருஜியின் விருத்தம்

           


                                                         Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE

                                           https://youtu.be/whR4sraqNhY


                                                                                  பாடல் இசையுடன் 

                                                                        17.10.2010 விஜய தசமி வழிபாடு   

                                                                                                         

                                                          Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE
                                  
                                     https://youtu.be/s5UX7t1sAsA

                                                                                                   அன்பர்கள்


                                                                                                 

                                                        Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE   

                                                                   
                                                              https://youtu.be/NZ_ENSdE314

                                                                                  முருகா சரணம்

                                                                          

Wednesday, 11 October 2017

சுப்ரமண்ய புஜங்கம் ...9


                                                               சுப்ரமண்ய  புஜங்கம் ...9
                                                                                                     

ரணத்தம்ஸகே மஞ்சுளேத்யந்த சோணே

மனோஹாரி லாவண்ய பீயூஷபூர்ணே |

மனஷ்ஷட்பதோ மே பவக்லேசதப்த

ஸதா மோததாம் ஸ்கந்த தே பாதபத்மே ||


அன்பர் தொகுத்து அளித்துள்ள விளக்கவுரை 

இன்று சுப்ரமண்ய புஜங்கத்தின் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பு சில சிந்தனை துளிகள்..

இதுவரை சுப்ரமண்ய புஜங்கத்தில் செந்தில் நகரையும், கடற்கரையையும், கடல் அலைகளையும், கயிலைமலையனைய செந்திலம்பதி யையும், வள்ளி குகையில் குகன் இருக்கும் கந்தசைலம், அவனது ஔி சுயமாக தோன்றும் ஆயிரம் சூரியர்கள் சேரந்தால்  உண்டாகும் ஔி, பள்ளியறை வர்ணணை , மாணிக்க கட்டில், பாரிஜாத மலர்கள் போன்ற ரொம்ப வாசனை உடைய பூக்களால் ஆன அலங்காரம் இவற்றை தரிசித்தால் உண்டாகும் நன்மையை கூறினார்...

இப்போதிருந்து ரூப வர்ணணை...பாதாதி கேசம் வர்ணணை..நேரில் வந்து காட்சி கொடுத்ததை கூறுதல், நேரில் காட்சி கொடுத்தவுடன் வேண்டும் வரங்கள் , நமஸ்காரங்கள், ஜய ஜய ஸ்லோகம் மற்றும் இந்த ஸ்லோகங்களை கூறுவதால், படிப்பதால்., ஜபிப்பதால் ஏற்படும் பலஸ்ருதி என பகவத் பாதாள் இந்த சுப்ரமண்ய புஜங்கத்தை புகல்கிறார்..புகற்றுகிறார்..

அருணகிரிநாதர் பல திருப்புகழ் பாடல்களில் இதேபோல் கட்டமைத்து இருப்பார்..  முதலில் பாதத்தை வர்ணிக்க போகிறார்..குருஜி அடிக்கடி கூறுவார்கள் திருப்புகழ் இசைவழிபாட்டிலே  நம் மனது அவனது பாதார விந்தங்களில்தான் போய் விழ வேண்டும் வேறொரு சிந்தனையும் இருக்க கூடாது..எனவே நமது மனதை ஒருமுக படுத்த ஓர் கற்பனை..குருஜி தற்போது முருகனது பாதார விந்தங்களில்  இன்னிசை பாடிக் கொண்டிருப்பார்கள் என கற்பனை செய்து கொண்டு ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம்.

.‘ரணத்தம்ஸகே’

 ஹம்ச பக்ஷிகள் சப்தம் பண்ணிண்டு இருக்கு. 
ஸுப்பிரமண்ய ஸ்வாமியினுடைய பாதங்களை தாமரை பூக்களாக வர்ணிக்கறார். தாமரை பூக்களை சுற்றி ஹம்ஸ பக்ஷிகள் இருக்கும். தாமரைப்பூவில் தேன் இருக்கும். அதெல்லாம் கொண்டு முருகனுடைய பாதாரவிந்தத்தை வர்ணிக்கிறார். தாமரைப்பூ செக்கச் செவேல்னு இருக்கும். 

‘மஞ்சுளே’ 

மஞ்சுளேன்னா ரொம்ப அழகானதுன்னு அர்த்தம்.

 ‘அத்யந்த சோணே’ 

நல்ல செக்கச் செவேல்னு இருக்கக் கூடியதாகவும், ஒரு தாமரைன்னா அதுல தேன் இருக்குமே. இதுல என்ன தேன்? 

‘மனோஹாரி லாவண்ய பீயூஷ பூர்ணே’

 மனதை கொள்ளை கொள்ளும் லாவண்யம்ங்கிற தேன் நிரம்பியிருக்கு.

 ‘தே பாதபத்மே’

 உன்னுடைய பாதங்களில் 

‘பவக்லேச தப்த:’ 

சம்சாரத்தில் தவித்து கொண்டிருக்கும் என்னுடைய

 ‘மே மனஷ்ஷட்பத:

’ மனமாகிய வண்டு ‘ஹே! ஸ்கந்த’ 

‘ஸதா’

 எப்பொழுதும் 

‘மோததாம்’ 
உன்னுடைய பாத பத்மங்களில் என்னுடைய மனமாகிய வண்டு எப்பொழுதும் ரமித்துக் கொண்டே இருக்கட்டும்னு, கேட்கறார்.

இந்த மனசுக்கு ஆறு குணங்கள் ஷமம் , தமம் , திதிக்ஷை, உபரதி, ஸ்ரத்தா, சமாதானம் என்கிற ஆறு குணங்கள் இருக்கறதுனால ஷட்பதி. ஷட்பதிங்கிறதுக்கு ஆறு கால்கள் கொண்ட வண்டுன்னு ஒரு அர்த்தம். அருணகிரிநாதர் பதாரவிந்தங்களை பல பாடல்களில் பாடிஉள்ளார்.. 
அவைகளில் தற்போது மனதில் தோன்றும் ஆறு பாடல் வரிகள்..

1) வண்டொன்று கமலத்து மங்கை, கடல் ஆடை மங்கை பதம் வருடவே மதுமலர் கண்துயில் முகுந்தன் மருகன் குகன் 

2) நறை விழாத மலர் முகந்த அரிய மோன வழி திறந்த நளின பாதம் எனது சிந்தை அகலாதே.

3)பூ அடிகள் சேர அன்பு தருவாயே..

4)வெகு மலரது கொடு வேண்டியாகிலும் ஒருமலர் ஒர் இலை யே கொண்டாகிலும் நான் உன்னை நினைந்து விதமுறு பரிவொடு வீழ்ந்து தாழ் தொழ அருள்வாயே.

5) நித்த நின தாளில் வைத்ததொரு காதல் நிற்கும் வகை ஓத நினைவாயே சற்பகிரி நாதா..

6) போது கங்கையின் நீர் சொரிந்து இருபாத பங்கயமே வணங்கியே பூசையும் சிலவே புரிந்திட அருள்வாயே..

முருகா சரணம் 

Monday, 9 October 2017

அபிராமி அந்தாதி - 21


                                             அபிராமி அந்தாதி - 21
மங்கலை செங்கலச முலையாள் மலையாள் வருணச்
சங்கலை செங்கைச் சகலகலா மயில்தாவு கங்கை
பொங்கலை தங்கும் புரிசடையோன் புடையாள் உடையாள்
பிங்கலை நீலி செய்யாள் வெளியாள் பசும்பெண்கொடியே.

அன்பர் தொகுத்து அளித்துள்ள விளக்கவுரை 
அபிராமியைப் பலவாறாகவும் அனைத்து சக்தி வடிவாகவும் வர்ணிக்கும் பாடல் இது.
மலையரசியும், அலை பாயும் கங்கை நதியை முடிமேல் தாங்கி நிற்கும் சிவபெருமானின் இடப்பாகத்திலிருப்பவளும், செப்பினாற் செய்தாற் போன்ற அளவான மார்பையும் குலுங்கும் பொன்னிற வளையல்கள் அணிந்த சிவந்த கைகளையும் உடையவளும், இளங்கொடி போன்றவளும், அனைத்துக் கலைகளுக்கும் சின்னமான மயில் போன்றவளுமான மங்களகரமான மஞ்சள் நிறத்தவளே காளியாகவும், மகாலட்சுமியாகவும், சரஸ்வதியாகவும் இருக்கிறாள்.
பாடல் அன்னையின் வெவ்வேறு குணங்களையும், நிறங்களையும் போற்றிப் பாடுகிறது... 

மங்கலை
 மங்கலமாக இருப்பவளே.... என்றும் பக்தர்களுக்கு என்றென்றும் மங்கலத்தை வழங்குபவளே...

செங்கலச முலையாள்
 செம்மையான கலசம் போன்ற திருமுலைகளைக் கொண்டவளே... 
இங்கு  அன்னையின் தாய் நிலையைக் குறிப்பிடுகிறார்  பட்டர்...
மலையாள்..
 மலைமகளே... இமவானிடத்துதித்த மலைமகளே... "
மலையாள் என்பதற்கு மலையின் மேல் வாழ்பவள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். பண்டாசுரனை அம்பிகை அழித்து வெற்றி கொண்ட பிறகு லலிதாம்பிகைக்கும், காமேச்வரனுக்கும் திருக்கோயில் அமைக்க தேவர்கள் விரும்பி, தெய்வத் தச்சனாகிய விசுவகர்மாவையும், அவுணத் தச்சனாகிய மயனையும் அழைத்தனர்.அச்சிற்பியர் பதினாறு ஸ்ரீ நகரங்களை ( ஒன்பது மலை மேலும், ஏழு கடலிலும்) அமைத்தனர். அந்த ஒன்பது மலைகளின் மேல் வாழ்வதனால் மலைமகள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.
"வருணச் சங்கு அலை செங்கைச் சகலகலாமயில்"
கடலில் தோன்றிய வேதங்களை சங்கு போல் வளையல்களாக அணிந்தவளே' என்றும் பொருள்.
சங்கின் பிறப்பிடம் எது? கடல்... கடலின் அதிதேவதை...? வருணபகவான்... அன்னைத் தன் திருக்கையில் சங்காலான வளைகளை அணிந்திருக்கின்றாள்.. அவ்வளைகள் நீ பக்தருக்கு அருளும்போது அங்கும் இங்கும் அலைகின்றன... அப்படிப்பட்ட செம்மையான கரங்களைக் கொண்டவளே... 

அனைத்துக் கலைகளும் அறிந்தவளே...
 மயிலைப் போன்றவளே....
அபிராமியை மயிலென்பானேன்?
மயில் போல் அழகானவளே, கலைகளை அறிந்தவளே என்று பொருள் கொள்ளலாம். தவறில்லை. ஆனால் மயிலைப் பற்றி அறிந்து கொண்டால் உவமை எங்கேயோ போவதைப் புரிந்து கொள்ளலாம். ஆதியில் லட்சுமி, சரஸ்வதி, பார்வதி எனும் மூன்று தேவிகளுக்குத் தான் வாகனமாக இருந்ததாம் மயில்; முருகன் தனக்குத் தனித்தன்மை வாய்ந்த வாகனம் வேண்டும் என்று நினைத்தாராம்; தன்னால் மற்ற தேவர்களுக்கு ஆக வேண்டிய காரியம் ஒன்று ஏற்பட்டதும், மயிலை வாகனமாக ஏற்றுக்கொண்ட தந்திரம் போதாதென்று வேறு எந்தக் கடவுளும் இனி மயிலை வாகனமாகக் கொள்ளக்கூடாது என்று நிபந்தனை போட்டு, மயிலைத் தனக்கே தனக்கென, தனிப்பட்ட வாகனமாக எடுத்துக் கொண்டானாம் கந்தவேள்.
புனிதமானதாகவும் கடவுளுக்குச் சொந்தமானதாகவும் நினைத்ததால் பட்டர் அபிராமியை மயில் என்கிறார் பட்டர்.
"தாவு கங்கை பொங்கலை தங்கும் புரிசடையோன் புடையாள் உடையாள்

.
பாய்கின்ற கங்கையின் பொங்கு அலைகள் தங்கும் நீள்முடிகளைப் பிரித்துக் கட்டக்கூடிய ஈசனைத் தன் துணையாகக் கொண்டவளே... அவ்வீசனைத் தன் உடையவனாக............ கணவனாகக் கொண்டவளே.....
"பிங்கலை நீலி செய்யாள் வெளியாள் "
இ ங்கு அன்னையின் ஐந்து நிறங்களைக் கொண்டு காட்சியளிப்பதாகக் குறிப்பிடுகிறார் அபிராமிப் பட்டர்...
பிங்கலை என்பதற்கு பொன்போன்று ஒளிர்பவளே... சுவர்ண தேவியே.... என்று
நீல நிறங்கொண்ட நீலியே.. துர்க்கையே...
செய்யாள் - செம்மை நிறமானவளே... அருணாதேவியே...
வெளியாள்... வெண்மையானவளே.... ஸ்வேதா தேவியே....
பசும் பெண்கொடியே -

பச்சை நிறங்கொண்ட பெண்கொடியே... அன்னை மீனாட்சியே... அன்னையின் ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் வெவ்வேறு பெயர் உண்டு...
அன்னையைப் போற்றும் லலிதா சகஸ்ரநாமம் அவளுக்கு பல வண்ணங்கள் இருப்பதாகவே கூறுகிறது. மூலாதார சக்கரத்தில் சிவப்பு, சுவாதிஷ்டானத்தில் ஆரஞ்சு, மணிபூரகத்தில் மஞ்சள், அநாகதத்தில் பச்சை, விசுத்தியில் நீலம், ஆக்ஞையில் சர்வ வர்ணங்கள் ஒளிர்கின்ற சோபிதையாக அம்பிகை அருளாட்சி செய்கிறாள்.
இதனை முறையே ரக்தவர்ணா, ஆரக்தவர்ணா, பீதவர்ணா, சயாமாபா, ஸ்ரீகண்டார்த்த சரீரிணி என்றும், சர்வ வர்ணோப சோபிதா என்றும் ஸ்ரீலலிதா சகஸ்ரநாமம் தெளிவுபட விளக்குகின்றது. அதேபோல அம்பிகையை பஞ்சவத்ரா, அதாவது ஐந்து முகங்கள் கொண்டவள் எனவும், அவளே காயத்ரி வடிவானவள் என்றும் சகஸ்ரநாமம் கூறும்.
இதனை உணர்த்தவே செங்கலசம், செய்யாள் எனும் சொற்களால் சிவப்பு நிறத்தையும், பிங்கலை எனும் சொல்லால் மஞ்சள் நிறத்தாள் என்பதையும், நீலி எனும் குறிப்பால் நீலநிறம் உடையவள் என்பதையும், வெளியாள் என்று வெள்ளை நிறத்தையும், பசும்பெண் கொடியே என்று விளித்து பச்சை நிறமுடையவள் என்பதையும் சொல்லாமல் சொல்கிறார் பட்டர்.
யவனாக............ கணவனாகக் கொண்டவளே.....
"
                                                                    பாடலை குருஜி  கற்பிக்கிறார் இசையுடன் 

       

                                                             Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE

                                                                  https://youtu.be/Zki0dKMMcD0

                                                                       அன்பர்கள் இசைக்கிறார்கள் 

                                                                                                                                                   


                                                                Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE

                                                                          https://youtu.be/f6IXGupGYKE
                                                                        அபிராமி அன்னையே சரணம்                                                                             
                                                                                           முருகா சரணம் 

Thursday, 5 October 2017

புதிய வரிசை எண் 492 வழிபாடு புத்தக எண் வரிசை 21


                         குரு மஹிமை இசை புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட பாடல்கள் 

                                                                              (476--503)


                                   புதிய வரிசை எண்  492 வழிபாடு புத்தக எண்  வரிசை  216

          "நித்த பிணி கொடு மேவிய காயம்
 " என்று தொடங்கும் பாடல் 


                                                                                  கீரவாணி ராகம்                                                 
                                                                   பாடலும் பொருளும் காண குறியீடு


                                        http://thiruppugazhamirutham.blogspot.in/2013/05/216.html

                                                                  கருவூர்  தலம் -   சில தகவல்கள் 


                                                             கல்யாணபசுபதீசுவரர் கோயில்

கரூர் மாவட்டத்தின் தலைமையிடமாக அமராவதி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள கரூரில், நகரின் மையப் பேருந்து நிலையத்துக்கு மிக அருகாமையில் இக்கோவில் அமைந்துள்ளது.


தமிழ்நாட்டின் பழம்பெரும் சிவத்தலங்களில் இது ஒன்றாகும். கொங்கு நாட்டின் ஏழு சிவத்தலங்களில் ஒன்றாகும்.

மூலவர் பசுபதீசுவரர் சுயம்பு லிங்கமாக உள்ளார். இந்த லிங்கத்தின் ஆவுடையார் சதுரமாக உள்ளது. மாசி மாதத்தின் ஐந்து நாட்கள் மூலவரின் மீது சூரிய ஒளி படுகிறது.

மூலவரின் இடதுபக்கத்தில் அலங்காரவல்லி , சௌந்தரநாயகி சன்னதிகள் உள்ளன.இக்கோவிலின் பெருமான் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர். பசுபதிநாதர், பசுபதீஸ்வரர், ஆநிலையப்பர், பசுபதி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். இங்கு சிவன், சதுரமான ஆவுடையாரின் மீது அமைந்துள்ள லிங்க வடிவிலுள்ளார். அம்மன் அலங்காரவல்லி.
மூலவரின் நேராக அமைந்துள்ள நந்திக்கு அருகேயுள்ள தூண்களில் புகழ்ச்சோழர் சிவபக்தரின் தலையோடு உள்ள சிலையும், முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியின் சிலையும் உள்ளன. வெளிச்சுற்றுபிரகாரத்தில் கருவூரார் சன்னதியும், ராகு கேது பாம்பு சிலைகளும் உள்ள சன்னதியும் உள்ளது.புகழ்ச்சோழர் மண்டபம், நூறுகால் மண்டபம் அமைந்துள்ளன.
இக்கோவிலின் கொடிமரம் கருங்கல்லால் ஆனது. கொடி மரத்தின் ஒரு புறத்தில் தலையைத் தட்டில் வைத்து கையில் ஏந்தியவாறமைந்த புகழ்ச்சோழ நாயனாரின் சிற்பமும் மறுபுறம் சிவலிங்கமும் சிவலிங்கத்தை நாவால் நக்குகின்ற பசுவும் அமைந்துள்ளன.

இக்கோயில் கட்டடக்கலைச் சிறப்பு மிக்கது. இங்குள்ள நூற்றுக்கால் மண்டபத்திற்கு இங்கு 1960 ஆம் ஆண்டு குட முழுக்கு விழா நடைபெற்றபொழுது ’புகழ்ச் சோழர் மண்டபம்" என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
கோவிலின் தென்மேற்கு மூலையில் பதினெட்டு சித்தர்களில் ஒருவரான கரூவூராரின் சன்னிதி உள்ளது. இச்சித்தர் ஆநிலையப்பரோடு ஐக்கியமானதால் கருவறையில் சுயம்புலிங்கமாக உள்ள பெருமான் சற்றே சாய்ந்த நிலையில் உள்ளார்.

தல வரலாறு 
படைப்புத் தொழில் குறித்து பிரம்ம தேவன் அடைந்த கர்வத்தை அடக்குவதற்காக சிவன் நடத்திய விளையாடலால் உண்டான தலம் இது. சிவனை அடைய விருப்பம் கொண்டிருந்த காமதேனுவிடம் நாரதர் சென்று, பூலோகத்திலுள்ள வஞ்சிவனத்தில் தவம் செய்தால் அவர் எண்ணம் ஈடேறும் என்று கூறுகிறார். அதன்படி வஞ்சி வனமாகிய கரூர் சென்று அங்கு ஒரு புற்றுள் இருந்த லிங்கத்திற்கு தன் பாலைச் சொரிந்து திருமஞ்சனம் செய்து வழிபட, மகிழ்ச்சியடைந்த சிவனும் காமதேனுவுக்கு விரும்புவற்றைப் படைக்கக்கூடிய ஆற்றலை அளிக்கிறார். காமதேனுவுக்குக் கிடைத்த படைப்பாற்றலால் அஞ்சிய பிரம்மா, தனது தவறை உணர்ந்து சிவனிடம் போய் தஞ்சம் அடைந்தார். சிவனும் அவரை மன்னித்து படைப்புத் தொழிலை அவருக்கேத் திரும்ப அளித்து காமதேனுவை இந்திரனிடம் அனுப்பி வைத்தார்.
காமதேனு வழிபட்டதால் இக்கோவிலில், சிவன் பசுபதீஸ்வரர் என்றும் ஆநிலையப்பர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.

எறிபத்த நாயனார் தோன்றியதும் புகழ்ச்சோழ நாயனார் ஆண்டதும் இத்தலமாகும். திருவிசைப்பா பாடிய கருவூர்த் தேவர் பிறந்தது இவ்வூரில்தான். இது திருஞான சம்பந்தரால் தேவாரத்திலும்அருணகிரிநாதரால் திருப்புகழிலும் பாடப் பெற்றுள்ளது.


                                                                  குருஜியின் விருத்தம் 

                                                                                        

                                                            Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE

                                                                       https://youtu.be/qOLH0lzozEo

                                                                              பாடல் இசையுடன் 

                                                                  17.10.2010 விஜய தசமி வழிபாடு 


                                                                                                      

                                                               Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE

                                                      https://youtu.be/G_Qcan2Ud0U                                                                                                         

                                                          Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE

                                                                       https://youtu.be/vn5f9GUsCVo

இந்த பாடல் மற்றும், கருப்புவிலில் (67)  சீரான கோலாகல (199)கருகி  அறிவகல  (203)ஜெனித்திடும் (221) ரத்தமும் சீயும் (253) கடலை பெயரோடு (353) மக்கள் தாயாருக்கு (407) முதலியன வழிபாடுகளில் இடம் பெறுவதில்லை என்ற குறையை நிறைவு செய்ய , வரும் கந்த சஷ்டி வழிபாடுகளில் அப்பாடல்கள்  இடம் பெறும் என எதிர் பார்ப்போம்.

                                                                               முருகா சரணம் 

Tuesday, 3 October 2017

சுப்ரமண்ய புஜங்கம் ...8

                                                 சுப்ரமண்ய  புஜங்கம் ...8
                                                                                             

                                                                                        
லஸத்ஸ்வர்ணகேஹே ந்ருணாம் காமதோஹே

ஸுமஸ்தோம ஸஞ்ச்சன்ன மாணிக்ய மஞ்சே |

ஸமுத்யத் ஸஹஸ்ரார்க துல்ய ப்ரகாசம்

ஸதாபாவயே கார்த்திகேயம் ஸுரேசம் ||

 ஸ்வர்ணகேஹே’ தங்க கற்களால கட்டின ஒரு அறை. ஒரு க்ருஹம். 

‘லஸத் ஸ்வர்ணகேஹே’,

 அது ஒளி விடுகிறது. அதுல

 ‘ஸுமஸ்தோம’ – நல்ல வாசனை பூக்களால் 

‘ஸஞ்ச்சன்ன’ 

 அலங்கரிக்கப்பட்ட

 ‘மாணிக்ய மஞ்சே’

 மாணிக்க கட்டில். அதைச் சுத்தி, தேவலோகத்துல இருந்து வந்த பாரிஜாத மலர்கள் போன்ற ரொம்ப வாசனையோடு கூடிய, அழகான பூக்களைக் கொண்டு அலங்காரம் பண்ணியிருக்கா. அதுல 

‘ஸஹஸ்ரார்க துல்ய ப்ரகாசம்’

 ஆயிரம் சூரியர்களுக்கு சமமான ப்ரகாசத்தோடு 

‘ஸமுத்யதி’

 பகவான் விளங்குகிறார். 

ந்ருணாம் காமதோஹே’

மனிதர்களுக்கு எல்லா விதமான காமனைகளும் பூர்த்தியாகும்.

 ‘ஸதா பாவயே கார்த்திகேயம் சுரேசம்’ 

– கார்த்திகை பெண்களால் பாலூட்டி வளர்க்கப்பட்ட அந்த முருகப் பெருமானை ‘ஸுரேஷம்’ தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனான அந்த ஸுப்ரமண்ய ஸ்வாமியை ‘ஸதா பாவயே’ – நான் எப்போதும் த்யானிக்கிறேன் என்பது இந்த ஸ்லோகம்..

இதைக்கூறும்போது நினைவிற்கு வருபவை நமக்கு குருஜி சொல்லிக் கொடுத்த திருப்புகழ் மற்றும் வகுப்புகள்....

திருமருகா மயிலேறிய மாணிக்கமே, மரகத மணிப்பணியின் அணிதழை உடுத்து உலவும்  வனசரர் கொடிச்சிதனை யாசிக்கும் யாசகனே,

உலா உதய பாநு சத கோடி உருவான ஔிவடிவானவனே,

அலர்தரும் புஷ்பத்தால் உண்டாகும் வாசனை திசைதொறும் முப்பத்தெண்காதம் வீசிய அணி பொழிலுக்கு சஞ்சார மாமளி இசையோடு

உவகையோடு கிருத்திகை அறுவரும் எடுக்க  

மொழி குழற அழுது தொழுது உருகும் அவர் விழி அருவி முழுகுவதும் வருக! வருக  !! வருக!!!

                                                              முருக சரணம்